:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สมองที่ดีพัฒนาได้ ไม่ใช่เเค่ท่องจำ


สมองที่ดีพัฒนาได้ ไม่ใช่เเค่ท่องจำ


         การเคี่ยวเข็ญให้เด็กปฐมวัย ต้องท่องจำ บวกลบคูณหาร โดยไม่ได้พัฒนาทักษะด้านอื่นๆของเขา นี่เป็นการปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวหรือเปล่า?

ที่มา : https://www.facebook.com/ThaiPBSPlay/videos/835870463279563/?story_fbid=835870463279563&id=482754061924540


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::