:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

.:: ร้านต้นกล้า ::. .:: ร้านต้นกล้า ::.

สธ.-ก.ศึกษาฯ ชูโครงการตรวจสายตา-แจกแว่นเด็กป.1 ฟรีทั่วประเทศ เริ่มวันเด็ก 9ม.ค.59


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมด้วยนพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. และ นายสุภัทร จำปาทอง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ร่วมแถลงข่าว “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ด้านสุขภาพ” โดย นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า จากนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ซึ่งต้องการให้เด็กมีพัฒนาการนอกเหนือจากการเรียนรู้ทางวิชาการ ในการทำกิจกรรมต่างๆ นั้น ในเรื่องของการตระหนักเรื่องสุขภาพถือเป็นเป็นสิ่งที่จำเป็น กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) จึงเข้าไปร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว

โดยความร่วมมือที่จะประเดิมครั้งแรก คือ แก้ปัญหาเด็กไทยสายตาผิดปกติ โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) กรุงเทพมหานคร(กทม.) และโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(ไฮแทป) ในการคัดกรองเด็กนักเรียนทั่วประเทศว่ามีสายตาผิดปกติมากน้อยแค่ไหน เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาสายตาผิดปกติร้อยละ 6.6 ซึ่งเป็นสาเหตุนำมาสู่ปัญหาตาบอดได้

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลพบว่ามีเด็กที่จำเป็นต้องใส่แว่นสายตาถึง 260,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ4.1แต่ที่ผ่านมาหลายคนไม่ได้รับการตรวจและรับแว่นสายตา ส่งผลต่อการมองเห็น และกระทบต่อศักยภาพการเรียนรู้ได้

“ดังนั้น สธ. จึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทำงานเชิงรุกลงพื้นที่โรงเรียนต่างๆ เพื่อตรวจคัดกรองเด็กนักเรียนในการวัดค่าสายตา โดยจะคิกออฟเริ่มตรวจสายตาพร้อมแจกแว่นสายตาในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 9 มกราคม 2559โดยเบื้องต้นจะแจกในกลุ่มเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ทั่วประเทศ หลังจากนั้นในปี 2560จะขยายตรวจคัดกรองและแจกแว่นสายตาในเด็กชั้นอนุบาลต่อไป อย่างไรก็ตาม สำหรับโครงการนี้ เริ่มจากจะมีการฝึกอบรมครูประจำชั้น แพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป(รพศ.รพท.) และแพทย์พยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน(รพช.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.)

ซึ่งการดำเนินการนั้น ขั้นแรกจะให้ครูประจำชั้นตรวจคัดกรองผ่านแผ่นทดสอบสายตา ระดับสายตาสั้น ซึ่งจะแบ่งแผ่นทดสอบสายตาออกเป็น แผ่นทดสอบสายตาทั่วไปสำหรับเด็กโต ซึ่งจะเป็นตัวเลข และแผ่นทดสอบสายตาสำหรับเด็กอนุบาลซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวอี (E) และเมื่อคัดกรองว่าเด็กมีความผิดปกติทางสายตา ก็จะส่งให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขคัดกรองต่อว่ามีความผิดปกติทางสายตาอื่นๆอีกหรือไม่ สุดท้ายจะส่งต่อทีมแพทย์เพื่อตัดแว่นสายตา หรือในกรณีต้องรักษาความผิดปกติอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งในวันที่ 9มกราคมจะเริ่มวันแรกในการออกตรวจแต่ละโรงเรียน ก่อนขยายไปยังพื้นที่อื่นๆจนครบทั่วประเทศ ถือเป็นของขวัญวันเด็กให้เด็กไทยที่มีปัญหาสายตาได้รับโอกาสทุกคน” นพ.ปิยะสกล กล่าว

นพ.โสภณ กล่าวอีกว่า นอกจากการแจกแว่นสายตาแล้ว สำหรับกิจกรรมอื่นๆของโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ด้านสุขภาพ ทางสธ.ได้มีจัดรูปแบบกิจกรรมไว้ 46กิจกรรม ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่เหมือนกัน กิจกรรมจะแตกต่างกันออกไป แต่หลักๆ จะเน้นการเพิ่มทักษะการส่งเสริมป้องกันโรคอย่างง่าย และต้องสนุก เพื่อให้เด็กๆสนใจ เช่น การสำรวจลูกน้ำยุงลาย อาจให้ออกสำรวจที่บ้านและมาส่งรายงานที่โรงเรียน หรืองานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค การล้างผักอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมลงพื้นที่ยัง รพ.สต. หรือรพช. เพื่อดูการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการบริการด้านต่างๆ อย่างการศึกษาจากกลุ่มผู้ป่วยอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเพราะไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ เป็นการปลูกฝังและสร้างวินัยเรื่องความปลอดภัยทางถนนผ่านประสบการณ์จริง

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 21 ธันวาคม 2558


 

:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::