:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::

Responsive image

ข่าวสารและกิจกรรม

.:: ร้านต้นกล้า ::.
img

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและนำมาสคอตไปแสดงใน งานนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา...

img

สถาบันวิจัยการเรียนรู้ ขอร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงรายและโรงเรียนสิริวัฒนาและวิทยาลัยเทคโนโลยีสิริวัฒนาบริหารธุรกิจ ท่านประธานวันวิสาข์ กาญจนศรีกุล ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น ...

img

ย้อนรอย ปี 2559 “ลิงชุลมุน” เปิดยุทธศาสตร์ ม.44 ขับเคลื่อนการศึกษาชาติทางออกปฏิรูปประเทศ?

“จากการทำงานร่วมกับผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการมาตลอดระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน ได้เห็นถึงศักยภาพในการทำงานที่มีทั้งความรู้ ความคิดและการแก้ไขปัญหา จึงเชื่อว่างานต่างๆ จะเดินหน้าต่อไปได้

img

กิจกรรม ทำบุญตักตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ ๑๙ รูป จากวัดหลักสี่ พระอารามหลวง ดอนเมือง ในวาระบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐วัน)

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณหน้าระหว่างสำนักงาน บริษัท วิจัยการเรียนรู้ จำกัด , บริษัทไทยไลอ้อนจำกัด และบริษัท แดนไทย อีควิปเม้นท์ จำกัด

img

ทริปที่ 14 การอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร - ครูประจำชั้น โรงเรียนสมาชิกในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากลฯ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส จังหวัดนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม

FanPage LRI

สถิตการเข้าชมเว็บไซต์

 •   เริ่มเปิดเว็บ 15 กุมภาพันธ์ 2557
  ออนไลน์ 1 คน
  ผู้ชมเว็บวันนี้ 29 คน
  ผู้ชมเว็บเดือนนี้ 441 คน
  ผู้เข้าชมเว็บปีนี้ 10395 คน
  ผู้ชมเว็บทั้งหมด 34099 คน

 
สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 6

img
( มิถุนายน - สิงหาคม 2558 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 5

img
( ตุลาคม - ธันวาคม 2556 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 4

img
( กรกฏาคม - กันยายน 2556 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 3

img
( กรกฏาคม - กันยายน 2554 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับที่ 2

img
( มีนาคม - พฤษภาคม 2554 )

สารสัมพันธ์ Lri ฉบับปฐมฤกษ์

img
( สิงหาคม - ตุลาคม 2553 )

แนะนำสถาบันวิจัยการเรียนรู้
ระมวลภาพ สัมมนาครูเนื่องในวันครู 16 มกราคม 2558
การปรับกระบวนทัศน์ การจัดการศึกษาปฐมวัยยุคใหม่วิทยากรรับเชิญประจำหลักสูตร

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาประจำภาควิชาการศึกษาต่างๆ

member
ผศ.ดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์
ด้านบริหารการศึกษา
member
ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง
ด้านบริหารการศึกษา
member
ผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ
ด้านบริหารการศึกษา
member
ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
ด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
member
ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต
ด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
member
ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
member
อาจารย์กัญญา วัฒนถาวร
ด้านบริหารการศึกษา
member
Miss Sunee J S Steyn
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
member
Mr Nicholas, ViVian, Jones
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
member
Mr Stuart Kenneit Bailey
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ
member
ผศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา
ด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
member
อาจารย์กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
ด้านการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
:: สถาบันวิจัยการเรียนรู้ (Learning Research Institute) ::